Projektiranje

Projektiranje

  • Projektiranje

    Pri projektiranju gradbenih konstrukcij beležimo načrte gradbenih konstrukcij, čistilnih naprav in zunanjih ureditev, v katerih so skoraj vedno prisotni kanalizacijski sistemi bodisi kot samostojni sistemi, bodisi dopolnjeni s črpališči ali čistilnimi napravami.
    Prepletenost obeh glavnih dejavnosti – ekologija in gradbeno projektiranje – se odraža skozi prizmo referenčnih objektov.